• Storskar
  • 3
  • 2
  • 4
  • 1

 

Villa Akleja - konstens högborg

 

Villa Akleja ligger i ett område med några av Vaxholms största sommarvillor. Den äldsta delen utgörs av en trävilla från 1870-talet med trapptorn och en stor, flersidig matsal i husets östra parti. År 1901 köptes villan av J.A.G. Acke. I nära samarbete med sin gode vän arkitekten Ernst Stenhammar utförde han samma år en genomgripande om - och tillbyggnad. Han verkade i Vaxholm från 1901 tillsammans med hustru Eja, dotter till skalden Zacharias Topelius.

Claes Mosers möte med Ackes konst skedde för över 40 år sedan. Då köpte han sin första tavla föreställande Ackes adoptivson Fausto. Idag har Claes 150 verk av Acke.

Claes Moser berättar om livet i Villa Akleja och Acke och Ejas konstnärsvänner

 

Gruppvisningar: Minimiantal 20 upp till 50 personer .

 

Priser.

 

Kontakt: Sanna Evers Moser

             Mob. 070 619 80 60

             E-post. sanna.evers@gmail.com

 

Adress:  Pilgatan 5 185 31 Vaxholm

 

Hemsida: www.villaakleja.se

 

Uppleva