• Storskar
  • 3
  • 2
  • 4
  • 1
svdanlenfidenoes

Vaxholm Turism och Näringsutveckling - VT.nu

Vt.nu är en förening för näringsidkare i Vaxholm med syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Föreningen ska initiera och stödja gemensamma aktiviteter och projekt för en kvalitativ utveckling av Vaxholm.Föreningen skall samverka med Vaxholms kommun och det nya projektet Destination Vaxholm för att skapa ett större attraktionsvärde i Vaxholm året runt.

Föreningens medlemmar representerar ett stort antal näringsidkare i Vaxholm som erbjuder produkter och tjänster till invånare och besökare. För att stärka genomslagskraften av föreningens aktiviteter och förhandlingskraft i samtalen med Vaxholms kommun är medlemsrekryteringen av väsentlig betydelse.

Bli medlem och delaktig i Vaxholms kvalitativa utveckling och dra nytta av medlemsförmånerna för 50 kronor i årsavgift och 950 kr (moms 190 kr) i serviceavgift.

Inträdesavgift: 100 kr.
Årsavgift: 50 kr.
Seviceavgift: 950 kr (varav moms 190 kr).

Föreningens bankgiro: 955-1847.

Använd nätet för din inbetalning och glöm inte att ange ditt företagsnamn och e-postadress.

Föreningens postadress
Vaxholms Turism och Näringsutveckling
c/o Gulf Kronudden
185 31 Vaxholm

Organisationsnummer: 716419-5906

Kontakt medlemsavgifter
Peter Wikström
Mobil; 070 2770000
E-post: gulf.vaxholm@tele2.se

Kontakt webbansvarig

Sven-Gunnar Hjorth
Mobil: 070 395 20 30
E-post: sven-gunnar@upplevvaxholm.se