• Storskar
  • 3
  • 2
  • 4
  • 1

Vaxholms konstförening - Vårens program

Kära konstvänner!
En ny säsong står för dörren. Vårens program
innehåller besök på Riksdagsbiblioteket, Redutten
på Rindö, Konstfack och Stockholms Universitet.
Först av allt en öppen föreläsning den 25 januari
om konstnären Einar Jolin som finns kvar från
höstens program.
 
Onsdag 25 januari 2023 kl. 18.30 Möt Einar Jolin
– öppen föreläsning. Johannessalen,
Församlingshemmet, Hamngatan 25, Vaxholm
Skådespelerskan Michaela Jolin besöker oss och
berättar om sin far konstnären Einar Jolin.
Einar Jolin (1890–1976) är mest känd för sina
naivistiska och expressionistiska verk. Han
studerade tillsammans med Isaac Grünewald för
Matisse i Paris. Jolin ingick även i
konstnärsgruppen De åtta. Detta och mycket
mera kommer Michaela Jolin berätta för oss.
Ingen entré. Föreläsningen är öppen och inte
bara för Konstföreningens medlemmar.
Max 60 deltagare. Anmälan behövs ej. Ansvarig:
Kerstin Olander
 
Måndag 13 februari kl. 17 Riksdagsbiblioteket
Vi besöker Riksdagsbiblioteket av två skäl.
Den vaxholmsanknutne Åke Axelson, välkänd
inredningsarkitekt och möbelformgivare, har
ritat och designat den omtalade och vackra
inredningen.
Vi får också en inblick i hur ett bibliotek avsett för
våra folkvalda fungerar. Det är ett specialbibliotek
inom samhällsvetenskap och juridik. Riksdagens
egen kunskapskälla, en del av demokratin och
öppet för alla.
Innan vi får komma in måste vi genomgå en
säkerhetskontroll, ungefär som på en flygplats.
Max 15 deltagare. Anmälningsavgift 50 kr.
Anmälan via hemsidan senast 6 februari.
Betalning av anmälningsavgiften senast samma
datum till föreningens plusgiro 15788–3. Glöm ej
skriva ditt namn och ”Riksdagsbiblioteket” på
talongen. Adress: Storkyrkobrinken 7A, T-bana
Gamla stan. Ansvarig: Peter Lundquist
 
Lördag 11 mars kl. 14 – 16 Redutten
Besök och workshop hos Eva Tuvhav Gullberg i
hennes ateljé på Redutten, Rindö. Eva berättar
kort om sin väg från UD till konsten innan vi själva
får pröva på att skapa bl a med elefanttråd.
Som avslutning visar Johan Gullberg sin och Ulla
Parkdals utställning i Kaponjären Våra horisonter
(ca 30 min).
Max 12 deltagare. Anmälningsavgift 50 kr.
Anmälan via hemsidan senast 4 mars. Betalning
av anmälningsavgiften senast samma datum till
föreningens plusgiro 15788–3. Glöm ej skriva ditt
namn och ”Redutten” på talongen. Adressen är
Rindövägen 5, ta vägfärjan från Vaxholm och
därifrån promenad. Ansvarig Ulla Hedhammar
Torsdag 23 mars kl.18 Konstföreningens årsmöte
Lokal kommer att anslås på hemsidan.
Onsdag 12 april kl. 16 Konstfack
 
Onsdag den 12 april får vi en guidad tur på
Sveriges största konstnärliga högskola med
inriktningen konst, design och konsthantverk.
Konstfack startade 1844 och här har många
kreativa personer fått sin utbildning. Varje år
studerar 900 studenter här. Under turen besöker
vi olika spännande utbildningssalar och får även
ta del av Konstfacks historia, skolan har bl a
flyttat flera gånger.
Max 20 deltagare. Anmälningsavgift 50 kr.
Anmälan via hemsidan senast 5 april. Betalning av
anmälningsavgiften senast samma datum till
föreningens plusgiro 15788–3. Glöm ej skriva ditt
namn och ”Konstfack” på talongen. Adress:
Telefonplan, t-bana från Danderyd till hållplats
Telefonplan (bara en uppgång). Ansvarig: Kerstin
Olander
 
Torsdag 4 maj kl. 16 rundvandring på Campus
Frescati - Stockholms universitets huvudcampus
Stockholms universitet är inte bara kunskapens
värld. Det är också en mångfald av byggnader och
landskap från olika epoker.
Under denna visning kommer vi att titta närmare
på några byggnader och konstverk inom
Frescatiområdet. Vi kommer också att få ta del av
något om platsens historia. Under visningen
kommer vi att röra oss både inomhus och
utomhus.
Universitetsmiljön i Frescati är i huvudsak präglad
av tre arkitekter och deras kontor;
David Helldén, Carl Nyrén och Ralph Erskine.
Området rymmer även ett antal äldre byggnader
som uppförts för områdets tidigare
verksamheter.
Många av konstverken på området har beställts
och tillkommit på Statens konstråds initiativ.
Max 25 deltagare. Anmälningsavgift 50 kr.
Anmälan via hemsidan senast 21 april, betalning
senast samma datum till föreningens plusgiro
15788-3. Glöm ej att skriva ditt namn och
”Frescati” på talongen. Samling kl.15.45 utanför
Stockholms universitets T-baneuppgång vid
områdeskarta. Ansvarig: Maria Caldeman
 
Vaxholms vårsalong
Vaxholms konstförening har som tradition att
arrangera en vårsalong, som brukar möta stort
intresse från såväl deltagande konstnärer som
besökare. Vår förhoppning är att som tidigare år
kunna genomföra Vårsalongen i Roddarhuset i
maj. Men då Roddarhusets avtal med kommunen
ännu inte är klart återkommer vi på hemsidan så
snart vi har mer information.
Vill du bli medlem? Anmäl medlemskap på vår
hemsida och sätt in medlemsavgiften 250 kr på
vårt plusgiro, så deltar du också i vårt konstlotteri
i oktober-november.
 
Kontaktuppgifter för Vaxholms konstförening
Ordförande
Agnes Englund 070-773 68 02
agnes.englund@hotmail.com
Kassör
Maria Caldeman 073-999 51 69
maria.caldeman@gmail.com
Sekreterare
Kerstin Olander 070-214 94 69
kerstinol@hotmail.com
Ledamöter
Ulla Hedhammar 070-256 89 68
ulla.hedhammar@icloud.com
Peter Lundquist 076-215 52 03
peteringridlundquist@gmail.com
Hans Moberg 070-337 46 96
hans.moberg@gmail.com
Suppleanter
Laila Haglund 076-808 51 09
lillalaila@hotmail.com
Beate Lemke 070-816 56 16
 

På föreningens hemsida hittar du allt om medlemskap aktuella aktiviteter och kontakter. 

www.vaxholmskonstforening.se

Uppleva